Apotheek Informatie Systemen - AIS e-mail www  
Chipsoft, HiX   ChipSoft introduceert in 2017 een apotheek informatiesysteem en is daarmee een nieuwe toetreder voor de politheken en de openbare farmaciemarkt. Het bedrijf was tot dan gericht op de zorgautomatisering van ziekenhuizen.
CMG Aposys, CompuGroup Medical Nederland   Software voor de eerste- en tweedelijnszorg vooral gericht op het proces van voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen en de administratie van zorg en zorgprocessen. Voorheen Microbais. End of life 01-01-2018.
CMG Apotheek, CompuGroup Medical Nederland   Een modern op webtechnologie gebaseerd, onder Windows werkend, informatiesysteem voor de apotheek. Een ontwikkeling voortkomend uit MIRA.
Promedico ICT info@promedico.nl Ontwikkelt medio 2016 een cloud gebaseerd farmaceutisch zorginformatiesysteem en is daarmee een nieuwe toetreder op de farmaciemarkt. Is tot dan vooral gericht op de (apotheekhoudende) huisartsen.
Pharmacom, Pharmapartners info@pharmapartners.nl Software voor openbare apotheken.
Ziekenhuisapotheek Informatie Systemen - ZAIS e-mail www  
Centrasys, iSOFT   Ziekenhuisapotheek automatisering van iSoft.
Chipsoft   ChipSoft biedt met het HiX platform (voorheen CS-EZIS) aan zorginstellingen een totaalpakket van producten en diensten.
Pharma Systeem, Ross Health, BV   Gelre ziekenhuizen is de enige gebruiker. In 2015 zijn de bedrijfsactiviteiten van Ross Health beeindigd.
Theriak, Medication Management CIS Healthcare   Ontwikkeling en onderhoud van het EVS/EMD van CIS Healthcare zijn medio 2012 gestopt. Theriak is geimplementeerd in Tilburg en Nieuwegein. Het was ook onderdeel van het EPD van McKesson.
ViPharma, VCD groep   Farmaceutische backbone in ziekenhuis of de zorginstelling. Elektronisch voorschrijven tot en met de toedienregistratie geintegreerd in het AIS.
Zamicom, Pharmapartners   Ziekenhuisapotheek automatisering van HI-Systems (Pharmapartners).
Leveranciers e-mail www  
Chipsoft   ChipSoft biedt met HiX voor de openbare farmacie, politheken en zorginstellingen een totaalpakket van producten en diensten.
CMG, CompuGroup Medical Nederland, voorheen Euroned   CMG Apotheek (voorheen MIRA) is een state of the art softwarepakket dat het werk van de apotheker ondersteunt. Het produkt CMG Aposys wordt tot 1 januari 2018 ondersteund.
iSOFT, tel 071-52 56 789   Software-oplossingen voor de gezondheidszorg, zoals Mirador, Centrasys, PROAZ, MicroHIS.
PharmaPartners info@pharmapartners.nl ICT-concepten met hoge toegevoegde waarde voor zorgverleners en regionale ondersteuningstructuren.
Ross Health, BV   ICT oplossingen voor in de gezondheidszorg, zoals PHARMA SYSTEEM. In 2015 zijn de bedrijfsactiviteiten beeindigd.