Geneesmiddelen informatie e-mail www  
Allergie informatie CBG, waaronder gluten   De officiele Nederlandse geneesmiddeleninformatie.
Borstvoeding, TIS en HealthBase tis@lareb.nl De helpdesk van Lareb Teratologie Informatie Service geeft informatie aan artsen, verloskundigen en apothekers. tel 073 - 6469702
CBG, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen   De officiele Nederlandse geneesmiddeleninformatie.
ConsuMed   Onafhankelijke website voor geneesmiddelen
EMA, European Medicines Agency   The European Medicines Agency is a decentralised body of the European Union
EudraPharm, European Union   Information on all human or veterinary medicinal products authorised in the European Union (EU) and the European Economic Area (EEA).
Kompas, Farmacotherapeutisch Kompas   Onafhankelijke geneesmiddelinformatie voor zorgprofessionals van Zorginstituut Nederland.
LAREB, Nederlands bijwerkingen centrum contact Verzamelt en analyseert meldingen van bijwerkingen van zorgverleners, patienten en registratiehouders. tel 073 - 6469700
Nieuwe geneesmiddelen, CBG   Op de website van het CBG.
Reizigersinformatie voor professionals   Door de Stichting Landelijk Coordinatiecentrum Reisigersvaccinatie
Stabiliteitsgegevens Stabilis   Stabiliteit en verenigbaarheid van parenteralia.
SFK, Stichting Farmaceutische Kengetallen info@sfk.nl Analyseert het geneesmiddelengebruik van de openbare apotheken in Nederland.
Zwangerschap, Teratologie Informatie Service (TIS), Lareb tis@lareb.nl De helpdesk van TIS geeft informatie aan artsen, verloskundigen en apothekers. tel 073 - 6469702
Zwangerschap en gnmd, database Australische overheid   TGA - safeguarding public health & safety in Australia.
Buitenlands e-mail www  
APP Guide Online   Monografieen van vrijwel alle in Australie beschikbare geneesmiddelen (gratis registratie)
Borstvoeding, LactMed, Drugs and Lactation Database   A peer-reviewed and fully referenced database, US National Library of Medicine.
Borstvoeding, MedSafe, Drug Safety in Lactation   Website from the New Zealand Medicines and Medical Devices Safety Authority.
Medicines Information UK - NHS   A site designed to support the UKMi network. Breed georienteerd en informatief.
Orange Book, Food and Drug Administration US   Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations.