Patienten e-mail www  
Apotheekzorg, Mosadex groep contactgegevens Landelijk werkende zorgapotheek voor de directe levering van genees- en hulpmiddelen die om reden van hun samenstelling of zorgprofiel gedistribueerd moeten worden met extra zorg en aandacht.
Digitale apotheek    
Digitale Ziekenhuis Nederland    
Duurzame Gezondheidszorg   Kennisdeling en discussie over clientgerichte, efficiente zorg met de juiste kwaliteit: duurzaam en toekomstbestendig.
Gezondheidsnet   Algemeen
Gezondheidsplein    
Medicijnwekker, app MemoMedic   Medicijnwekker, geeft bestelsignaal en persoonlijk medisch dossier. Via Appstore en Google-Play.
Netdokter, KNMG   Een initiatief van de artsenorganisatie Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).
NPCF, Nederlandse Patienten Consumenten federatie   Realiseren van vraaggestuurde zorg voor patienten en consumenten vanuit het patientenperspectief.
Pictogrammen, uitleg in beeld   Uitleg bij de pictogrammen voor minder geletterden.
Pil Vergeten, KNMG   Op de website van Netdokter (KNMG)
Virtueel Centrum Prostaatkanker, NVU   Om thuis nog eens in alle rust uw vragen rondom de prostaat en prostaatkanker na te zoeken.
Publieksinformatie Geneesmiddelen, KNMP   Goede geneesmiddeleninformatie van de KNMP, de vereniging van de Nederlandse Apothekers
Reizigersinformatie   Het Landelijk Coordinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) is een onafhankelijke stichting met doel de kwaliteit van de reizigersadvisering te verbeteren
Zichtbare Zorg contact Door IGZ in opdracht van het ministerie van VWS opgericht.
Zorg voor Beter Kennisplein voor verplegig, verzorging en zorg thuis.
Personal Health Records e-mail www Wikipedia
Nictiz, patienten participatie   In dit programma Nictiz ligt de focus op patiĆ«ntparticipatie in de behandeling met medicatie.
ApotheekZorg.nl, patientportaal   Met dit patientportaal van ApotheekZorg BV krijgen patiĆ«nten toegang tot hun elektronische medicatiedossier en de mogelijkheid om online de medicatieverificatie uit te voeren.
Google health, online Personal Health Record, Google   Google Health has been discontinued as a service since January 1, 2012.
HealthVault, online Personal Health Record, Microsoft   Offers a way to store your health information from many sources in one location.
Mijn Zorgpagina   Een initiatief DVN Regie B.V. in samenspraak met de belangenvereniging voor mensen met diabetes, Diabetesvereniging Nederland.
Patient1, gratis Persoonlijk GezondheidsDossier (PGD), tel 088-0078600. contact Vanaf 5 april 2011 door iedere Nederlander gratis te gebruiken. Patient1 wordt continue doorontwikkeld samen met patienten, huisartsen, medisch specialisten, ziekenhuizen, patientenorganisaties, (mantel)zorginstellingen, maatschappelijke instellingen en commerciele partijen.
Zorgdoc, gratis medicatiedossier contact Zorgdoc is een praktisch, online hulpmiddel dat u in staat stelt medicijngebruik en ervaringen zelf vast te leggen. Het is een kosteloze service, ontworpen voor perfect samenspel met de Nederlandse zorgverlening.