Wet, regelgeving, richtlijnen e-mail www  
Geneesmiddelenwet, 2007   Geneesmiddelenwet beschikbaar op Overheid.nl
Farmaceutische Zorg in Verpleeghuizen, 1998   Opgesteld door GGZ, NVvP, LPR en Ypsilon, met medewerking van KNMP en NVZA.
Normrapport farmaceutische zorg in GGz - instellingen , juni 2003   Norm opgesteld door KNMP, NVVA, NVVz, NVZA
NZa, Add-on geneesmiddelen.   Prestatie en tarieventabel add-on geneesmiddelen, ook wel de 'add-on geneesmiddelenlijst' genoemd.
NZa, Prestaties en tarieven medische specialistische zorg, bijlage 5   Beleidsregel NZa
Reden van voorschrijven op recept, 1 aug 2013   Alternatief voor de ministeriele regeling van 2012. Download hier.
Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten, 2008   Van alle koepels en IGZ. Download hier.
VIPP, 2017 voor ziekenhuizen   Besluit vaststelling beleidsregels subsidiĆ«ring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling PatiĆ«nt en Professional. Download hier het handboek en de eindtoets.
VMS Veiligheidsprogramma, ziekenhuizen   Tien inhoudelijke thema's voor het terugdringen van de onbedoelde vermijdbare schade in ziekenhuizen.
Wet clientenrechten zorg, 2014   Voorstel Wet clientenrechten zorg (Wcz) is beschikbaar op Overheid.nl