Zorgrichtlijnen e-mail www  
Farmacotherapeutische Richtlijnen, NHG   Iedere NHG-Standaard heeft een farmacotherapieparagraaf met adviezen over geneesmiddelenkeuze. Daarnaast zijn er Farmacotherapeutische Richtlijnen voor aandoeningen waarover geen NHG-Standaard bestaat.
Hematologie Richtlijnen, NVvH   Voor richtlijnen geldt dat er aantoonbaar "medische consensus" dient te bestaan binnen de beroepsgroep. Die consensus wordt ingevuld door de directe instemming van de beroepsgroep.
Hematologieklapper, LUMC   Het online compendium voor gestandaardiseerde diagnostiek en behandeling van het LUMC. De Hematologieklapper was oorspronkelijk het Leidse rode boekje.
Nationale Antibioticaboekje, Stichting Werkgroep Antibioticabeleid secretariaat@swab.nl Adviezen voor therapie en profylaxe van de gangbare infectieuze ziektebeelden en de belangrijkste eigenschappen van alle antimicrobiële middelen.
NHG Formularium, via Artsennet.nl info@nhg-nl.org Bij de keuze voor een geneesmiddel(groep) in het NHG-formularium hebben de criteria effectiviteit en bijwerkingen de belangrijkste rol gespeeld.
SWAB, Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid redactie@swab.nl Een initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. Nationale AntibioticaBoekje.
Zorgrichtlijnen, professionals   CBO richtlijnen en diverse richtlijnen van koepelorganisaties.