#

EINDE activiteiten met ingang van 31 januari 2024

Sinds 2001 is de website pharmalink.nl actief op het internet. Wij hebben besloten deze pro deo activiteit met ingang van 31 januari 2024 te stoppen. De domeinnaam is te koop.
Uw interesse kunt u kenbaar maken met een email naar info@pharmalink.nl

Met ingang van 1 februri 2024 kunt u helaas geen gebruik meer maken van het formularium en de overige informatie.

END of activities with effect from January 31, 2024

The website pharmalink.nl has been active on the internet since 2001. We have decided to stop this pro bono activity with effect from January 31, 2024. The domain name is for sale.
You can express your interest by sending an email to info@pharmalink.nl