EPD - Algemeen, ook Electronic Health Record (EHR) e-mail www maart 2015
Health IT, by the National Coordinator for Health Information Technology (USA Gov)   EHR implementation support by US gov. Created to specify a simple, secure, scalable, standards-based way for participants to send authenticated, encrypted health information directly to known, trusted recipients over the Internet. Part of the U.S. Department of Health and Human Services.
Medicatieprocessen Ziekenhuis, Nictiz en NVZA   Complete beschrijving van alle medicatieprocessen in het ziekenhuis en de functionele specificaties die uit het landelijk EMD voortvloeien.
SOEP (SOAP), verslagvorm (Subjectief, Objectief, Evaluatie-Analyse, Plan)   Systematische methode van artsen om het patientendossier te documenteren. From Wikipedia, the free encyclopedia. Zie ook Holla's medische statusvoering en zijn kostenloze PDF versie voor PDA's.
VZVZ, Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie   Eind 2011 opgericht op initiatief van de koepels van huisartsen (LHV), huisartsenposten (VHN), apotheken (KNMP), ziekenhuizen (NVZ) in samenwerking met Nictiz en met steun van de Nederlandse Patienten en Consumenten Federatie (NPCF).
EPD - Commercieel e-mail www  
ZIS/EPD leveranciers NL ziekenhuizen   Uitgezocht door ICTzorg en Zorgvisie in juli 2009.
Alert EPD, PGD, HIE, CRM, Data Warehousing (P)   Een 3e generatie EPD voor papierloze zorgomgevingen in ziekenhuizen, zorgcentra en priveklinieken.
Allscripts, formerly Eclipsys   An integrated platform to facilitate exchange of critical patient information. USA 44 locations in 24 states, Canada, India, Middle East and Asia. Formed in August 2010 by the merger of Allscripts Healthcare Solutions, Inc. with Eclipsys Corporation.
Cerner, Netherlands b.v. Den Haag, tel: 070-710 0610   Cerner sinds 2015 ook actief in Nederland. Daarnaast in Europa operationeel in onder meer D, UK,Fr en Es. Cerner Corp. USA.
Chipsoft b.v.   Een totaalpakket van producten en diensten voor zorginstellingen met HiX, het 3e generatie EPD van ChipSoft.
Ecaris, VIR e-Care Solutions   Informatiesysteem geschikt voor elke zorgorganisatie, bij uitstek geschikt voor multidisciplinair werkende organisaties.
Epic, Europe tel: 073-692 7400   Spaarne Ziekenhuis als eerste in Europa. In USA is 25% van alle ziekenhuispatienten (70 miljoen) in Epic geregistreerd. Epic Systems USA.
EriDanos, EPD van de Isala klinieken te Zwolle   EriDanos is het in eigen beheer ontwikkeld EPD van de Isala klinieken te Zwolle. Met XIS-typegoedkeuring van Nictiz.
i.s.h.med, Cerner Corp.   Voor ziekenhuizen is het ERP-systeem van SAP de geintegreerde ICT-oplossing. Op het SAP-netweaver platform kan modulair het ERP, het ZIS en het EPD gebouwd worden. Het is gebaseerd op een moderne Service Oriented Architecture (SOA) en volledig webbased. Febr. 2015 Cerner Corp. did a complete acquisition of Siemens Health Services.
iSOFT ZIS/EPD suite, voorheen Mirador sales@isofthealth.com Zorgwerkstation ontworpen als persoonlijk werkstation voor de arts, verpleegkundige en paramedicus.
KIS, Keten Informatie Systemen van Portavita info@portavita.eu Webbased Keten Informatie Systemen die de multidisciplinaire en integrale behandeling van mensen met een chronische aandoening ondersteunen.
Millenium, Cerner Benelux, Den Haag, tel: 070-710 0610   Operationeel in UK, Frankrijk en Spanje. Cerner Corp. USA.
NEXUS, Nederland b.v., tel: 030-601 5600 info@qucare.nl Tot febr. 2015 quCare Solutions b.v. en daarvoor McKesson NL. De ziekenhuisinformatiesystemen (xCare en xMcare), een transmuraal Electronisch Patienten Dossier (Horizon Portal), een product ter ondersteuning van de elektronische statusvoering (SDE) en een oplossing voor de voedingslogistiek (FoodCare). Het EVS Theriak was in strategische alliantie met CIS-healthcare.
OpenEPD, gratis EPD voor de GGZ, tel: 0320-752 644 contact OpenEPD Dossier is een compleet en gratis elektronisch patientendossier voor 1e en 2e lijns GGZ praktijken.
Revalidatie EPD, VIR e-Care Solutions   Door de revalidatiecentra in Nederland gezamenlijk ontwikkelde Revalidatie EPD.
Soarian, Cerner Corp.   De processen bijeen (poli)klinisch, administratief, diagnostisch en therapeutisch. Het 3e generatie EPD van Siemens. Het EVS van Ross maakte in NL deel uit van Soarian. Cerner Corp. did in Febr. 2015 a complete acquisition of Siemens Health Services
Ysis, GeriMedica info@gerimedica.nl Een webbased multidisciplinair EPD voor behandelaars in de chronische zorg met een goed beveiligde database. Onderzoekers van VU medisch centrum voorzien het systeem van de meest recente handreikingen en standaarden.
EPD - Open Source e-mail www  
GNU HEALTH   Free Health and Hospital Information System with the following functionality: Electronic Medical Record (EMR), Hospital Information System (HIS), Health Information System.
NOiV, zorg (Nederland Open in Verbinding)   Plan met 17 actielijnen voor overheidsorganisaties en een aantal sectoren (onderwijs, zorg). Doel is bewustwording van de mogelijkheden van open source software en de bevordering van open standaarden.
OpenEMR   An as "Meaningful Use" certified (2011-2012) initiative from OEMR, a non-profit (501(c)(3)) organization that supports the OpenEMR project .
Open Source, EMD software   From Wikipedia, the free encyclopedia. Zie ook VistA 'Custodial Agent' Site Goes Live (Aug 2011).
VistA EHR, Medsphere   OpenVistA the portfolio of proven clinical support products and professional services that leverages the VA's VistA. Also see Medsphere.org and VistA 'Custodial Agent' Site (Aug 2011).
VistA EHR, WorldVistA   By the "Hardhats". A freely version of WorldVistA known as Astronaut VistA is also available. Further reading on Wikipedia. Also see VistA 'Custodial Agent' Site (Aug 2011).
Personal Health Records e-mail www ga hiervoor naar de sectie patienten