Farmacogenetica e-mail www  
Cytochrome P450 interaction table 2009, version 5.0 released on January 12, 2009   Flockhart DA. Drug Interactions: Cytochrome P450 Drug Interaction Table. Indiana University School of Medicine (2007).
Farmacogenetica Erasmus MC, van CYP naar geneesmiddel.   Informatie over genetische polymorfismen in de geneesmiddel-metaboliserende enzymen.De tabel van CYP naar geneesmiddel.
Farmacogenetica Erasmus MC, van geneesmiddel naar CYP.   Informatie over genetische polymorfismen in de geneesmiddel-metaboliserende enzymen.De tabel van geneesmiddel naar CYP.
KNMP, farmacogenetica   Farmacogenetica is een relatief jong onderzoeksgebied. Het richt zich op genetische variatie als oorzaak van verschillen in de effecten van geneesmiddelen. Met de bewaking op basis van de kennis over de genetische eigenschappen van een persoon kan het effect van geneesmiddelen worden geoptimaliseerd.
Stichting Erfocentrum info@erfocentrum.nl Het Nationale Kennis- en Voorlichtingscentrum Erfelijkheid en Medische biotechnologie. Een DNA-onderzoek kan geven hoeveel je van het medicijn nodig hebt.