Farmaceutische patientenzorg e-mail www  
Beers lijst, bron Ned Tijdschr Geneeskd 2005; 149: 2099-103     Herziene Beers-lijst van medicamenten en doseringen te vermijden bij oudere patienten, onafhankelijk van aandoening of conditie: toon lijst
Beers lijst, alfabetisch en op ATC gesorteerd     Alfabetisch en  ATC
Cytochrome P450 interaction   Flockhart DA. Drug Interactions: Cytochrome P450 Drug Interaction Table. Indiana University School of Medicine (2007).
eGFR, calculator KNMP   Ook NKF's KDOQI clinical practice guidelines recommend the MDRD Study equation to estimate GFR.
GMA, gestructureerde medicatie anamnese   GMA gepubliceerd door Ephor, opzet van UMCU.
Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, voorheen DGV info@medicijngebruik.nl Instituut voor goed, veilig en doelmatig medicijngebruik, voorheen DGV. In het bijzonder actviteiten voor de 850 FTO-groepen.
Medicatieoverdracht, KNMP   Informatie over de overdracht van medicatiegegevens door zorgverleners.
Medicatieoverzicht, versie 2     URS van het medicatieoverzicht versie 2 uit 2013
Medicatiereview, voorblad met overzicht.     medicatiereview voorblad
Medicatiereview, vervolgblad cumulatief overzicht geneesmiddel.     medicatiereview vervolgblad
Nationale lijst van contra-indicaties, voor het EMD, bron NICTIZ. j.wijbenga@winap.nl Een nationale lijst contra-indicaties waarop bij voorschrijvers en in de apotheek bewaakt moet kunnen worden.
Veiligheid op recept 2009 info@zonmw.nl Stand van zaken projecten medicatieveiligheid
Zichtbare Zorg, Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag. contact Door IGZ in opdracht van het ministerie van VWS opgericht.