Ketenzorg e-mail www  
Adviesgroep Ketenzorg   De Adviesgroep Ketenzorg is een coproductie van LHV en VHN. Zowel de Adviesgroep Ketenzorg als de LVG adviseren zorggroepen over ketenzorg
CareSharing b.v., ketenzorginformatiesysteem (KIS)   Een webapplicatie om de behandeling van chronische aandoeningen te ondersteunen. De focus ligt op samenwerken in zorggroepen om Disease Management en Ketenzorg mogelijk te maken.
CBO, ketenzorg   Visie van het CBO op ketenzorg.
Dementie, toolkit ketenzorg   De Leidraad Ketenzorg Dementie geeft 10 criteria voor goede ketenzorg.
Diabetes, ketenzorg ZonMw   Doel: bevorderen organisatie diabeteszorg en bevorderen Diabeteseducatie (deelprogramma Diabeteseducatie). Zie ook besluit NZa.
Kenniscentrum Ketenzorg   De Adviesgroep Ketenzorg is een coproductie van LHV en VHN. Zowel de Adviesgroep Ketenzorg als de LVG adviseren zorggroepen over ketenzorg
KNMP, ketenzorg   Activiteiten KNMP met betrekking tot ketenzorg
LVG, Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn   Vereniging voor versterking van de eerstelijnszorg.
LHV, ketenzorg   Visie van de LHV op ketenzorg.
NZa, Nederlandse Zorgautoriteit   De NZa heeft de opdracht goed werkende zorgmarkten te maken en te bewaken.
ROS, Regionale Ondersteuningsstructuur   ROS'en bieden advies en ondersteuning in de omslag naar geintegreerde eerste lijn. Zie ook brochure 'ROSen bevorderen samenhang in de eerste lijn'.