Research e-mail www  
Farma Research BV, Sint Hubertstraat 2, 6531 LB Nijmegen, tel 024 - 3831844 office@farmaresearch.nl Independent contract research organization. (CRO) since 1984.
GRIP, Groningen Research Institute of Pharmacy   Lokale samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).
MCRN, Medicines for Children Research Network, NL. info@mcrn.nl A Dutch research network that provides an environment to conduct clinical trials for children throughout the whole range of paediatric healthcare.
PRISMA, Praktijk Research In Samenwerking Met Apothekers prisma@knmp.nl Een organisatie die farmaceutisch praktijkonderzoek coordineert, stimuleert en faciliteert. Brengt onderzoekers en beroepsveld bij elkaar.
TI Pharma, Top Institute Pharma, Galileiweg 8, 2333 BD Leiden contact A public-private partnership in which scientific and business worlds work together aimed at improving the development of socially valuable medicines.
       
Onderzoek e-mail www  
CCMO   Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
ClinicalTrials.gov, USA   A registry of federally and privately supported clinical trials conducted in the United States and around the world.
FIGON
  Federatie voor Innovatief Geneesmiddel Onderzoek Nederland
Geneesmiddelen Bulletin, gerandomiseerd onderzoek, uitkomstmaten
  Gebu 2014;48:71-78
Geneesmiddelen Bulletin, gerandomiseerd onderzoek, rapportage
  Gebu 2009;43:111-113
Geneesmiddelen Bulletin, klinische onderzoeken in de oncologie
  Gebu 2012;42:117-118
Geneesmiddelen Bulletin, non-inferioriteitsonderzoek
  Gebu 2015;49:27-34
Geneesmiddelen Bulletin, publicatiebias
  Gebu 2008;42:26-27
Geneesmiddelen Bulletin, samengestelde eindpunten in onderzoek
  Gebu 2009;43:33-34
NHS, UK - statistics   These statistics are used to inform debate, decision making and research both within government and by the wider community.
NIVEL, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg receptie@nivel.nl Toegepast beleidsonderzoek plaats voor beleidsmakers in de gezondheidszorg.
Trials op Pharmalink   De rubriek trials op deze website.
ZonMW, Laan van Nieuw Oost-Indie 334, 2593 CE Den Haag info@zonmw.nl Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.
Zorg voor Beter, een initiatief van het ministerie van VWS. contactformulier Verbeteren van thuiszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en langdurende geestelijke gezondheidszorg.