Verenigingen e-mail www  
ADKA, D   Die Bundervereinigung Deutscher Krankenhausapotheker
ASHP, USA   American Society of Health System Pharmacists
DSMH, NL secretariaat@vdsmh.nl De vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Nederlandse Ziekenhuizen,opgericht op 1 september 1999.
EAHP, EU   European Association of Hospital Pharmacists
ESC, Europe   European Society of Cardiologie
KNMG, NL contact De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst is een federatie van beroepsverenigingen van artsen.
Nefarma, NL   Ned. Ver. van de Research-georienteerde Farmaceutische Industrie
nfN, NL secr@nefro.nl Nederlandsche Federatie voor Nefrologie, ontstaan uit de Dialyse Groep Nederland (DGN) en de Nederlandse Vereniging voor Nefrologie (NVVN)
NVKF&B, NL contact Ned. Ver. voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie
PGEU, Europe pharmacy@pgeu.eu Pharmaceutical Group of the European Union, organisation representing community pharmacists in all member states of the EU
SVN, NL   Sterilisatie Vereniging Nederland
VZA, B secretariaat@vza.be Vlaamse vereniging van ziekenhuisapothekers