#

Contactgegevens:

JCC van Niel
ziekenhuisapotheker n.p.

image owner- aligned to the right

 

 

 

 

 

email: EMD-advies

Dienstverlening

EMD-advies richt zich als onafhankelijk adviseur - ziekenhuisapotheker - zowel op de leveranciers van de software als op de eindgebruikers van deze software. Daar waar het gaat om advies, probleemdefinities en oplossingstrajecten. Door de grote ervaring op het gebied van alle aspecten van het elektronische medicatie dossier is EMD-advies een goede partner. Helder, doelgericht en praktisch.

Een partner met grote ervaring

EMD-advies is een onafhankelijk adviseur - ziekenhuisapotheker - met grote ervaring op het gebied van alle aspecten van het elektronische medicatie dossier. Deze ruime ervaring is opgedaan in het ontwerp en de begeleiding van de bouw en de implementatie van een ziekenhuisapotheeksysteem voor de Stichting Apotheek der Haarlemse ziekenhuizen. Deze ziekenhuisapotheek verzorgde de receptverwerking van 1700 ziekenhuisbedden. Daarnaast is destijds het ontwerp gemaakt, de bouw begeleid en de implementatie gedaan van het toenmalige EMD van de Isala klinieken te Zwolle. Het EVS daarvan was onderdeel van EriDanos, een door de Isala zelf gebouwd ZIS/EPD. Dit EVS was via een HL7-OMP en -RDE koppeling verbonden met het ZAIS Zamicom. In 2013 is tussen het PDMS Metavision van ICs een HL7-OMP koppeling gerealiseerd met het EVS van EriDanos. De ervaring omvat echter ook kennis van de processen en dossiervoering op poliklinieken en de kliniek in verband met de bouw van een generiek kern-basis dossier en de speciele dossiers van het ZIS/EPD.

Personalia

JanCees van Niel is een ziekenhuisapotheker (niet praktiserend) met meer dan 30 jaar ervaring in de ziekenhuisfarmacie. Dat steeds met de apotheekautomatisering en het EMD als aandachtsgebieden. Voor de overige gegevens zie LinkedIn.

lees verder »