#

Elektronische Medicatie Dossier

Tot een elektronische medicatiedossier worden in het algemeen drie onderdelen gerekend. Het voorschrijfdeel oftewel EVS, in angelsaksische literatuur afgekort als CPOE, wat staat voor computer physician order entry. In de toekomst ondersteund door intelligentie in de vorm van een decision support system, DSS. Daarnaast een onderdeel dat het klaarzetten oftewel "uitzetten" van de medicatie begeleidt, "dispensing". En tenslotte een onderdeel waarin de elektronische registratie van de toediening van de medicatie aan de patient vastgelegd wordt. In Nederland eTR genoemd, in de engels sprekende landen eMAR. Dit staat voor electronic medication administration record. Waar mogelijk bar code assisted, BCMA. Met name in de Nederlandse situatie is het wenselijk om ook het actuele medicatieoverzicht - AMO - als een onderdeel van het EMD te beschouwen.

Example image - aligned to the right

Dat een EMD een integraal onderdeel vormt van een ZIS/EPD ligt voor de hand. In hoeverre een ziekenhuisapotheek informatiesysteem (ZAIS) deel moet uitmaken van een EMD kan verschil van inzicht bestaan. Voorzover het ZAIS zich beperkt tot de informatielogistiek is het logischerwijs een onderdeel van het EMD. Om de goederenlogistiek buiten het ZIS/EPD te laten zijn goede argumenten te vinden.

lees verder »