Menu:

Formularium Zwolse Zorginstellingen

2021
Disclaimer »

Verantwoording

Het voor u liggende formularium is het resultaat van overleg tussen verpleeghuisartsen van de drie Zwolse verpleeghuizen en de ziekenhuisapothekers. Voor de samenstelling is gebruik gemaakt van het Formularium Hanzeland 95 en de formularia van de Zwolse ziekenhuizen.

Doel

Een verantwoorde keuze te maken uit het totale aanbod aan geneesmiddelen, op basis van de volgende criteria:
1. Werking en bijwerking van het geneesmiddel.
2. Het bestaande voorschrijfgedrag van de artsen in de aangesloten Zwolse zorgcentra.
3. Het kostenaspect.

Werkwijze

De groep heeft aan de hand van het formularium de geneesmiddelenkeuze in de Zwolse zorgcentrat besproken. Het hieruit verkregen commentaar is verwerkt in de definitieve geneesmiddelenkeuze. De keuzevolgorde is in cijfers weergegeven. Het is de bedoeling regelmatig tot herziening en aanvulling van het formularium te komen. Gaarne zullen wij hierin uw op- en aanmerkingen alsmede evt. nieuwe geneesmiddelen verwerken.
Zwolle, 30 december 1998

De actuele versie

De wijzigingen doorgevoerd in het FTO worden sinds 2013 zo snel mogelijk opgenomen.

De versie 2012

De wijzigingen doorgevoerd in het grote FTO van december 2011 zijn in deze versie opgenomen.
Zwolle, 1 december 2011

De versie 2010

De wijzigingen doorgevoerd in het grote FTO van mei 2010 zijn in deze versie opgenomen. Vanaf nu wordt het Formularium echter niet meer in druk uitgebracht maar is alleen nog te raadplegen via deze website. Per rubriek zal vanaf nu zichtbaar zijn om welke versie het gaat.
Zwolle, 1 maart 2011

De versie 2008

De wijzigingen vanwege de FTO's tot januari 2008 zijn bijgewerkt en dit heeft geresulteerd in het formularium versie 2008.
Zwolle, 25 januari 2008

De versie 2006

In 2005 is het gehele formularium doorgelopen en waar nodig aangepast. De wijzigingen zijn bijgewerkt en dit heeft geresulteerd in het formularium versie 2006.
Zwolle, 12 oktober 2006

De versie 2003

Medio 1999 is een start gemaakt met de herziening van het formularium. Per hoofdstuk zullen de keuzes worden herbeoordeeld. Deze hoofdstukken zullen op lichtblauw papier gedrukt worden, waarna ze worden gedistribueerd. Toegetreden tot het FTO zijn de artsen van het centrum voor revalidatie De Vogellanden. Na gereedkomen zal overwogen worden het formularium ook in zakformaat uit te brengen
Zwolle, 14 februari 2003

Samenstelling van de overleggroep

Revalidatieartsen en specialisten ouderengeneeskunde van:
Centrum voor Revalidatie De Vogellanden,
IJsselheem, locaties Zwolle,
Zonnehuisgroep, IJssel-Vecht,
Driezorg, Zwolle.
Openbare apothekers Ommer Apotheek

Secretariaat Formularium Zwolse Zorgcentra

Ommer Apotheek

Mocht u bepaalde rubrieken missen en graag toegevoegd hebben stuur dan een bericht aan de redacteur. Ook als u een dode link vindt, laat het dan weten.

Hoewel bij het verzamelen en de keuze van de gegevens de uiterste zorgvuldigheid is betracht, kan de overleggroep geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden over eventuele schade voortvloeiende uit zetfouten en andere onjuistheden in deze uitgave.