Menu:

Formularium Zwolse Zorginstellingen

 
 

Laatst gewijzigd:
mei 2003

Disclaimer »


Hoofdstuk 4: Medicatie bij Psychose


Protocol farmacologsiche behandeling van de psychotische stoornis

Toelichting op de doseringen

Stap I

haloperidol 2 x 1 mg tot max. 2 x 2,5 mg
risperidon,1 x 0,5 mg tot max. 3 mg of
quetiapine startdosering 25 mg dd; ophogen met stappen van 25 mg dd 1-2 dagen op geleide van het klinische beeld tot max 300 mg dd.

Stap II

clozapine, starten 1 x daags 12,5 mg, vanaf 3e dag 2 x 12,5 mg , daarna geleidelijk verhogen op geleide van klinisch beeld en/of bloedspiegel.

Overige opmerkingen

* Bij gebruik van clozapine moet regelmatig het witte bloedbeeld worden gecontroleerd in verband met het gevaar van leucopenie.
* Bij twijfel over de medicatietrouw kan eventueel 20 mg/week penfluridol worden voorgeschreven. Dit kan door een familielid of een professional worden gegeven.
* Bij parkinsonisme of lewy body moet quetiapine worden overwogen. Van de bekende atypische neuroleptica lijkt quetapine de minste extrapiramidale bijwerking te hebben.
* Startdosering 25 mg per dag. Ophogen in stappen van 25 mg per 1-2 dagen op geleide van het klinische beeld tot maximaal 30 mg per dag.


Voor een gemotiveerde keuze van antipsychotica zie verkorte rapport van EPHOR (2008) met een verhelderende tabel.