Menu:

Formularium Zwolse Zorginstellingen

 
 

Laatst gewijzigd:
november 2018

Disclaimer »

PSYCHIATRIE

 

Zie Formularium Ouderenpsychiatrie.
Aanvullingen en wijzigingen in dit formularium zijn hieronder weergegeven.
Voor een gemotiveerde keuze van antipsychotica zie verkorte rapport van EPHOR (2008).

PSYCHIATRIE

SLAAPSTOORNISSEN

preparaat vorm / sterkte / hoeveelheid dosering opmerkingen
1a. TEMAZEPAM
     Normison®
tabl 10, 20 mg
caps 10, 20 mg
10-20 mg in 1 dosis 's avonds voor het slapengaan, bij uitzondering verhogen tot 30-40 mg;
ouderen aanvankelijk 10 mg, bij uitzondering verhogen tot 20 mg.
- tijdelijk (maximaal 2 wkn) en intermitterend (maximaal 3 dgn per week) geven
1b. OXAZEPAM
     Seresta®
tabl 5, 10 en 50 mg 15-50 mg ten minste 1 uur voor het slapengaan - bij ouderen en bij lever- of nierfunctiestoornis dosering halveren
- tijdelijk (maximaal 2 weken) en intermitterend (maximaal 3 dagen per week) te geven

PSYCHIATRIE

ANGSTSTOORNISSEN

preparaat vorm / sterkte / hoeveelheid dosering opmerkingen
OXAZEPAM
Seresta®
tabl 5, 10 en 50 mg 10 mg 3-4 x per dag
- bij ouderen en bij lever- of nierfunctiestoornis dosering halveren
Bij zeer grote angst en spanning: eerste dag 50 mg 's avonds, tweede dag 50 mg 2x per dag in de late morgen en 's avonds, vervolgens dagdosis met 50 mg per dag verhogen tot gewenst effect.
Gewoonlijk 100-300 mg per dag (meestal 150 mg per dag);
DIAZEPAM
Stesolid®
tabl 2, 5 en 10 mg
zetpil 5 en 10 mg
oraal: 2 mg 3x per dag; klinisch 10-20 mg 3x per dag, waarbij 60 mg per dag gedurende max. 1 week is toegestaan
rectaal: 5-10 mg 2-3 x per dag (tot 60 mg per dag)
- bij ouderen en bij patienten met lever- of nierfunctiestoornis dosering halveren.

PSYCHIATRIE

PROBLEEMGEDRAG BIJ DEMENTIE

Verenso heeft samen met het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) de richtlijn 2018 uitgebracht over het omgaan met probleemgedrag, specifiek bij patiƫnten met dementie.
Depressief gedrag, angstig gedrag, apathisch gedrag, psychotisch gedrag en geagiteerd gedrag zijn benoemd als de meest belangrijke vormen van probleemgedrag.
Hier vindt u de doseringstabel uit de richtlijn Probleemgedrag van Verenso.


PSYCHIATRIE

PROBLEEMGEDRAG BIJ DELIER*

Bij delier is sprake van een stoornis in het bewustzijn met een verminderd vermogen de aandacht ergens op te richten, vast te houden of te wisselen. Tevens is sprake van een verandering in cognitie: incoherent denken, geheugenstoornis, onsamenhangende spraak en desorientatie, soms met hallucinaties en wanen.
Kenmerkend voor een delier zijn: het acute begin, in uren tot dagen en de over het etmaal fluctuerende symptomatologie. Er is vrijwel altijd een onderliggende somatische stoornis.

Indicaties voor symptomatische medicamenteuze behandeling zijn:
- bestrijding van angst, hallucinaties/wanen;
- hevige motorische onrust (letselpreventie);
- om essentieel onderzoek of behandeling mogelijk te maken.
Zie ook behandeling delirium in het Formularium Ouderenpsychiatrie.

* mede gebruik gemaakt van het Formularium regio Meppel-Hoogeveen.

preparaat vorm / sterkte / hoeveelheid dosering opmerkingen
delier en gedragsstoornissen algemeen

 

HALOPERIDOL
Haldol®
tabl 1, 5, 10 en 20 mg
drp vlst 2 mg/ml (1 drp=0,1 mg)
inj 5 mg=1 ml
start 0,5 mg oraal. Op geleide symptomen elk uur ophogen tot 1-2 dd 0,5 mg; max 2 dd 3 mg.
Streef naar de laagst werkzame onderhoudsdosis.
- i.m. of s.c. 2,5-5 mg bij ernstig delier en/of als snelle werking gewenst is.
- Probeer een week nadat patient symptoomvrij is de medicatie te stoppen.
RISPERDON
Risperdal®
tabl 0.5, 1, 2, 3, 4, 6, en 8 mg
drank 1 mg/ml
inj susp, nvt
Zn risperdon 2 dd 0,5 mg; max 2 dd 3 mg. - Probeer een week nadat patient symptoomvrij is de medicatie te stoppen.
bij Parkinson

 

CLOZAPINE
Leponex®
tabl 5, 10 en 50 mg start 1 dd 6,25 mg, opbouwen tot max 50 mg/dag.
- Probeer een week nadat de patient symptoomvrij de medicatie te stoppen
- Overleg ook met een specialist over sanering Parkinsonmedicatie.
RIVASTIGMINE
Exelon®
caps 1,5; 3 ; 4,5 en 6 mg
drank 2 mg/ml
pleisters 4,6 en 9,5 mg per 24 uur
start 1 dd pleister 4,6 mg. Wissel dagelijks de pleisterplaats. - kan gebruikt worden wanneer alternatieve therapieen falen
- in acute gevallen haloperidol als voorkeursbehandeling overwegen, b.v. bij hevige onrust of wanneer parenterale toediening gewenst is.