Menu:

Formularium Zwolse Zorginstellingen

 
 

Laatst gewijzigd:
mei 2003

Disclaimer »


Hoofdstuk 7: Medicatie bij delirium


7.1 Inleiding

Een delirium heeft in principe een onderliggende medische oorzaak. Deze moet dan eerst behandeld worden om het delirium blijvend te bestrijden. Cave multiple pathologie.

Mogelijke oorzaken van het delirium zijn:
- medicijnenintoxicatie/verandering van de medicatie
- urineweg/luchtweginfectie
- slechte voedingsintake, dehydratie
- CVA/TIA
- hoofdtrauma/subduraal hematoom
- pijn
- obstipatie
- metabole ontregeling
- decompensatio cordis
- orthostatische hypotensie
- COPD
- hypothyreoidie/hyperthyreoidie
- diabetes (ontregeld)
- alcoholonthouding/misbruik
- sensorische deprivatie

Ga in ieder geval na of er recent een medicatiewijziging is geweest, die het delier zou kunnen verklaren. Ook niet-fysieke stressoren kunnen voor een delier verantwoordelijk zijn. Vraag na of er stressoren in de omgeving zijn, bijvoorbeeld verhuizing. Vraag ook na of er psychosociale stressoren zijn zoals: tekort aan structuur, gebrek aan bezigheden, vereenzaming/sociale deprivatie etc.

7.2 Medicamenteuze behandeling/interventie

Delirium > allereerst oorzaak van een delier bestrijden, zo nodig psychofarmaca.

Eerste keus
haloperidol starten met 2 dd 1 mg tot 2 x 2,5 mg of
risperidon, max 3 mg

Tweede keus
quetiapine startdosering 25 mg/dag; ophogen in stappen van 25 mg per 1-2 dagen op geleide van het klinische beeld tot max 300 mg/dag

NB: bij een delier ten gevolge van onttrekking van benzodiazepines: schrijf een kortwerkend benzodiazepine voor zoals lormetazepam.

Zie ook NHG samenvattingskaart M77 - Delier bij ouderen.